Provádíme demoliční práce na vysoko položených či jinak obtížně dostupných místech jako je například:

- bourání továrních komínů,
- rozebrání nepoužívaných komínů pod střechu a oprava střechy
- demolice střech a krovů
- demontáž ocelových konstrukcí
- demontáže technických zařízení a vzduchotechniky
- demontáž  kabeláže a potrubí v šachtách
- atd.