Zednické práce

Nabízíme nejen zednické práce týkající se Vaší fasády jako např.:

- omítání a dozdívání říms
- opravy  opadané
omítky
-
opravy a výplně spár a puklin či průrazů
-
dohození a opravy špalet a reliéfů
- omítání štítů atd..
- zateplování polystyrenem či minerální vatou
- aplikace sanačních  omítek
-
atd...

  dále provádíme práce na střechách domů

- opravy a výstavby komínů
- betonování věnců
- spárování komínů
- nadezdívky a atiky
- opravy a omítání štítů
- atd...

ale také opravy horolezeckou technikou nebo z hlíníkového mobilního lešení  (16m)