Renovace fasád

 

 
- Opravy vypadaných částí omítky
- Opravy a výplně spár a puklin či průrazů
- Zdění, dohození a opravy špalet a reliéfů
 
- Výměny parapetů, stříšek nad okny a vchody, výměny ventilačních mřížek atd.
 
- Provádíme nátěry všech druhů fasád včetně špalet a ozdobných prvků
- Malba reklamních nápisů a obrazců
- Samozřejmostí jsou nátěry veškerých klempířských prvků (parapety, ventilační mřížky atd.)
- Finální nátěr provádíme až na připravený podklad a je možné docílit jakýkoliv barevný odstín.
- Používáme nátěrové hmoty renomovaných výrobců

Nezapomeňte že fasáda je kabátem Vašeho domu a tvoří tak nedílnou součást ochrany proti vlhkosti a problémům s ní spojených !!!