Parkové úpravy

Sesazovací řez
Jedná se o speciální řez používaný u dřevin s výraznou kmenovou a korunovou výmladností, zejména u topolů a vrb. Zásahem je ponecháno pouze torzo ze kterého vyrůstají výmladky. Tento řez je zaměřen především na bezpečnost
 
Obvodová redukce
Za krácením koncových částí větví po celém obvodu výrazně posuneme jejich těžiště směrem k hlavnímu kmeni. Cílem je zachovat přirozený tvar, ale výrazně snížit riziko vylomení větví. Zásah je vhodný provádět zejména z vysokozdvižných plošin.
 
Zajišťování koruny dynamickou vazbou
 - používáme systém COBRA,využívající pletené polyesterové nebo polyuretanové lano,v současnosti považován za technologicky nejlepší.Tento systém zanechává koruně stromu volnost pohybu a slouží jako záchytný element proti případnému rozlomení navíc zabraňuje takzvanému "karate efektu" kdy jsou kmeny rozhoupány větrem a pohybují se do mezních poloh a tak dochází k extrémnímu pnutí v rozsochách.
 
Kácení stromů
 - Zajišťujeme také kácení rizikově rostlých stromů postupnou rozebírkou od koruny dolů jako jsou např. stromy nahnuté, nalomené, vyrostlé v zástavbě, poblíž elektrického vedení atd.
Strom se kácí postupnou rozebírkou a všechny jeho rizikové části jsou za pomoci lanové techniky dopraveny na určené místo.V případě nutnosti využíváme zdvižných plošin a jiné manipulační techniky. Redukční řez
Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, el. vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem pokud možno zachovat přirozený tvar charakteristický pro daný druh stromu.
 
Provádíme riziková kácení stromů, zdravotní prořezávky, likvidace spadlých stromů a zajišťujeme také trvalou péči o stromořadí. Podle situování a stavu používáme tyto druhy řezu a údržby:
 
Bezpečnostní řez
Tento řez je účelově zaměřen na splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu.
 
Zdravotní řez
Nejběžnější a nejvíce používaný typ udržovacího řezu. Cílem je zabezpečení dlouhodobě vysoké funkčnosti stromu, při udržení co nejlepšího zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti.

Prosvětlovací řez
Cílem řezu je prosvětlit korunu,tj. umožnit lepší průnik světla do koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak větrnou zátěž na ni vyvíjenou.
 
Redukční řez
Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. Provádíme většinou u stromů rostoucích v blízkosti domů, el. vedení nebo jiných překážek. Přestože redukce bývá mnohdy rozsáhlá, je našim cílem pokud možno zachovat přirozený tvar charakteristický pro daný druh stromu.
 
 Hlavový řez
Upravujeme tak zejména vzrostlé stromy kdysi vysazené do ulic, v nichž díky velikosti své koruny nemohou zůstat, protože ohrožují bezpečnost provozu, ale není možné jejich odstranění